Logo Abeln Advocaten

Vernieuwd(?) erfpacht Amsterdam

 

Beste Amsterdammer,

Op 15 oktober 2019 organiseerde Vastgoedjournaal in samenwerking met Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) de actualiteitendag: “Amsterdamse Erfpacht”.

Wat houdt erfpacht nu in indien men een pand koopt in Amsterdam, dat zich bevindt op de grond (lees: het erf) van een ander (in casu de gemeente Amsterdam)?

Het betekent kortweg gezegd: de koper wordt eigenaar van het pand (“de stenen”) maar niet van het erf. Voor het gebruik van het erf betaalt de koper van het pand alsdan pacht aan de eigenaar van het erf, de gemeente Amsterdam.

De juridische relatie tussen de eigenaar van het erf en de eigenaar van de stenen tevens de gebruiker van het erf (“de erfpachter”) wordt geregeld door het erfpachtcontract. Daarbij zijn van belang de door de gemeente op deze overeenkomst van toepassing verklaarde Algemene Bepalingen.

De betalingsverplichting van de (erf-)pacht wordt canon genoemd. 

Zoals u misschien weet biedt de gemeente Amsterdam de mogelijkheid om de canonverplichting al te kopen. Het is niet eenvoudig om te bepalen of dat een goede beslissing is. Voor de daaraan verbonden haken en ogen verwijs ik naar het bijgevoegde artikel van Nelleke Trappenburg in het FD van 29 oktober 2019, die een leesbaar verslag van de bijeenkomst heeft gemaakt.

Wil de erfpachter gebruik maken van de afkoop dan dient hij nu, in de laatste maanden van 2019, via een internetportaal van de gemeente de afkoop vast te klikken/ vast te zetten. Daarmee zal de afkoop worden berekend op basis van de WOZ 2014 (2015). Doet men die niet dan zal een toekomstige afkoop gerekend worden op basis van de WOZ 2018. Ook vervalt de door de gemeente aangeboden 10% korting.

Het vastklikken/ zetten houdt in dat de gemeente verplicht is de erfpachter een aanbieding te doen. Of de erfpachter daarvan gebruik zal maken staat hem vrij.

Gaat de erfpachter niet over tot afkoop dan heeft hij met het vastklikken/ zetten tevens bewerkstelligd dat het jaarlijkse canonbedrag (in de toekomst) vastligt en alleen nog maar wordt aangepast met de jaarlijkse inflatie. 

In het artikel geeft Trappenburg een rekenvoorbeeld (zie de oranje ballonnetjes) van de extra erfpachtcanon indien de erfpachter niet overgaat tot het vastklikken van de erfpacht voor 31 december 2019.

Het devies luidt: klik nog dit jaar vast!

Vorige pagina
Volgende pagina