Logo Abeln Advocaten

2020

25 augustus 2020|Jan Harmen Baljet

Wie een kuil graaft...

 

De wet biedt de uitzendwerkgever de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht direct te beëindigen als de inlener die uitzendkracht kwijt wil.

Dat kan niet onbeperkt. En als je dat over het hoofd ziet loop je de kans dat je als uitzendwerkgever fiks in de buidel moet tasten.

 

Feiten

 

Een juriste, in dienst van een detacheringsbureau, werd door dat bureau bijna 3 jaar achtereen op basis van tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor een projectduur, uitgeleend aan een bank. Zij besloot .....

Lees meer
20 mei 2020|Abeln Advocaten

Wil je geen arbeidsovereenkomst sluiten? Wek dan geen verkeerde indruk!

 

De feiten

 

Een bedrijf heeft een nieuwe salesmedewerker nodig. Een gespecialiseerd wervings- en selectiebureau krijgt de opdracht om die te vinden. Het neemt contact op met een al bij het bureau ingeschreven kandidaat. Dan volgt een bespreking tussen de kandidaat, een medewerker van het wervingsbureau en een vertegenwoordiger van het bedrijf. Het gesprek verloopt voorspoedig. De vertegenwoordiger van het bedrijf stelt voor dat de kandidaat bij het bedrijf aan de slag gaat. Zij zegt volmondig ja. Het .....

Lees meer
15 april 2020|Jan Harmen Baljet

Bedrijfsongeval bij de inlener: wie is aansprakelijk? Schadeclaim en stilzitten

 

Een bouwvakker, als werknemer in dienst van een uitzendbureau, wordt uitgeleend aan een aannemersbedrijf. Op 9 december 2016 zakt hij door een steiger. Hij loopt knieletsel op. Hij laat zich behandelen in het ziekenhuis. Hij probeert tevergeefs contact te krijgen met het uitzendbureau. Pas op 19 december 2016 lukt dat. Zijn ziekmelding wordt zonder meer geaccepteerd. Verder doet het uitzendbureau niets. Het knieletsel is fors, de bouwvakker kan niet meer werken. Op 20 mei 2017 stelt .....

Lees meer
13 februari 2020|Jan Harmen Baljet

E-commerce en cao: de Picnic-zaak

 

Bij een fysiek supermarktbedrijf vallen de werknemers, vaak ook de flexkrachten, gewoon onder de cao voor het levensmiddelenbedrijf. Maar hoe zit dat bij een online supermarkt zonder fysieke winkel, die zijn activiteiten ook nog eens in verschillende bv’s heeft ondergebracht?

 

De feiten

 

Picnic is een online supermarkt. Klanten bestellen de producten via een app. Vervolgens bezorgt Picnic de boodschappen thuis. Het bedrijf is opgesplitst in vijf bv’s. Eén bv runt de eigenlijke online winkel. Daar werken vijftien .....

Lees meer

2019

12 december 2019|Jan Harmen Baljet

Slapend dienstverband? Blijf wakker!

 

Om de transitievergoeding te ontlopen, vragen sommige werkgevers geen ontslag aan. Het dienstverband ‘slaapt door’. Maar een recente uitspraak van de hoogste Nederlandse rechter schudt de werkgevers ruw wakker.

Als een werkgever een werknemer na twee jaar ziekte wil ontslaan, heeft die werknemer recht op een transitievergoeding. Sommige werkgevers voelen er weinig voor om die te betalen. Ze hebben vaak al twee jaar loon betaald. Om de transitievergoeding te ontlopen, vragen ze geen ontslag aan. Loon .....

Lees meer
07 november 2019|Jorge Oudendijk

Vernieuwd(?) erfpacht Amsterdam

 

Beste Amsterdammer,

Op 15 oktober 2019 organiseerde Vastgoedjournaal in samenwerking met Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) de actualiteitendag: “Amsterdamse Erfpacht”.

Wat houdt erfpacht nu in indien men een pand koopt in Amsterdam, dat zich bevindt op de grond (lees: het erf) van een ander (in casu de gemeente Amsterdam)?

Het betekent kortweg gezegd: de koper wordt eigenaar van het pand (“de stenen”) maar niet van het erf. Voor het gebruik van het erf betaalt de koper van het pand alsdan pacht .....

Lees meer
28 oktober 2019|Jan Harmen Baljet

De voetangels van het nul-urencontract

 

Een nul-urencontract of oproepcontract lijkt flexibel, maar is dat niet. Vakantie en doorbetaling bij ziekte: de werknemer heeft er recht op. En niet reageren op een oproep betekent niet automatisch het einde van het contract, zo toont onderstaande case.

 

De feiten

 

Een werknemer met nul-urencontract werkt sinds maart 2009 als beveiliger bij een beveiligingsbedrijf. Hij werkt tot april 2018 alle maanden, uitgezonderd enkele maanden in 2017, wanneer hij in het buitenland zit. Hij draait veel uren. Op 29 .....

Lees meer
22 augustus 2019|Jan Harmen Baljet

Artikel 24 van de WOR als middel om je invloed als OR te doen gelden.

Beleefd afwachten of het de ondernemer behaagt om een voorgenomen besluit voor advies of instemming voor te leggen hoeft de OR zeker niet. De OR kan al in een vroeg stadium in actie komen. Artikel 24 van de WOR helpt de OR daarbij. Waarbij commissarissen, bestuursleden of bestuurders van de moedervennootschap acte de presence moeten geven. Op naar de assertieve OR en pro-actieve ondernemer!

 

De wet op de ondernemingsraden (WOR) kent een hele serie besluiten waarvoor de .....

Lees meer
18 juni 2019|Jan Harmen Baljet

Fysiotherapie en all-in loon

In de fysiotherapiebranche wordt al sinds jaar en dag gewerkt met een zgn. all-in-loon. Daarover is geruime tijd het nodige te doen geweest. Het ging met name om de vraag of zo’n all-in-loon wel geoorloofd was.

Onrust ontstond door een uitspraak van de kantonrechter in Zaandam begin 2017, die een fysiotherapiepraktijk veroordeelde om aan een werknemer, fysiotherapeut, alsnog vakantiedagen en vakantiegeld te betalen. Terwijl de praktijk betoogde dat die vakantiedagen en vakantiegeld al in het all-in-loon .....

Lees meer
02 april 2019|Jan Harmen Baljet

Nieuwe wetgeving: arbeidsovereenkomst gemakkelijker ontbinden op combi-grond?

Tot voor enkele jaren terug had een werkgever die een eind wilde maken aan de arbeidsovereenkomst van zijn werknemer de vrije keus om te kiezen tussen de UWV-route en de kantonrechter.

Bij het UWV kon hij een ontslagvergunning aanvragen, en als die was verleend, de arbeidsovereenkomst opzeggen. Of hij kon aan de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Met ingang van 1 juli 2015 werd de wet werk en zekerheid ingevoerd. Hoewel die wet bedoeld was .....

Lees meer
20 maart 2019|Jan Harmen Baljet

Na twee jaar ziekte heeft ontslagen werknemer recht op transitievergoeding. Werkgever kan die gecompenseerd krijgen.

 

Transitievergoeding

 

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 moet een werkgever aan de werknemer die twee jaar of langer in dienst is, bij ontslag een transitievergoeding betalen. Die vergoeding is de werkgever verschuldigd als hij het arbeidscontract opzegt of door de rechter laat ontbinden.

Die vergoeding moet de werkgever eveneens betalen als sprake is van een tijdelijk arbeidscontract en de werkgever besluit dat niet te verlengen.

 

Ook transitievergoeding bij ontslag na .....

Lees meer

2018

26 april 2018|Jan Harmen Baljet

Terecht op staande voet ontslagen en toch een vergoeding mee. Kan dat?

Ontslag op staande voet: hoe zat het?

Wil een werknemer op staande voet ontslagen kunnen worden, dan moet hij het bont hebben gemaakt. Voor zo’n ontslag is een - wat de wet noemt - dringende reden, vereist. De wet geeft daarvan een lijstje voorbeelden: de werkgever misleiden met valse getuigschriften, je als werknemer schuldig maken aan dronkenschap of liederlijk gedrag, diefstal, bedrog, verduistering, mishandeling. De werkgever moet dat wel overtuigend kunnen bewijzen.

En als de werkgever dat laakbare .....

Lees meer
12 maart 2018|Jan Harmen Baljet

Zit werknemer automatisch vast aan door OR met werkgever afgesproken wijziging van arbeidsvoorwaarden?

Zit een individuele werknemer automatisch vast aan een wijziging van arbeidsvoorwaarden die niet door hemzelf maar door de ondernemingsraad (OR) met de werkgever is afgesproken?

Dat is een belangrijke vraag. Want een OR heeft namelijk niet dezelfde positie als een vakbond. Een vakbond kan namelijk cao’s afsluiten die haar leden binden.  Een OR kan dat niet. Maar hoever reikt de macht van een OR dan wel? Die vraag kwam aan de orde in twee afzonderlijke zaken, die .....

Lees meer
07 februari 2018|Jan Harmen Baljet

Ondernemer mag OR niet voor voldongen feiten stellen. Advies moet vóóraf worden gevraagd. En: OR moet ook al kunnen adviseren bij door ondernemer aan onderzoeksbureaus te geven adviesopdrachten

Een ondernemer die zijn onderneming van de hand wil doen, doet er verstandig aan de rechten van de OR serieus dient te nemen. Met het negeren van de medezeggenschap maakt de Ondernemingskamer korte metten, zoals blijkt uit een uitspraak van de Ondernemingskamer van 10 oktober 2017.

Uniface B.V. is de leverancier van een bedrijfssoftware-applicatietool. De aandeelhouders wilden Uniface B.V. verkopen. Zo’n besluit is een besluit tot overdacht van zeggenschap over de onderneming. De OR van Uniface B.V. .....

Lees meer

2017

13 september 2017|Jan Harmen Baljet

Andere ondernemer neemt besluit. Toch adviesrecht voor eigen ondernemingsraad.

Een ondernemingsraad heeft het recht om advies uit te brengen bij diverse voorgenomen besluiten van de ondernemer.

Daarbij gaat het onder meer om besluiten van de ondernemer om de zeggenschap over de onderneming over te dragen aan een andere onderneming (bijvoorbeeld: verkoop), besluiten van de ondernemer om zeggenschap te verkrijgen over een andere onderneming (bijvoorbeeld: aankoop), een besluit om blijvend samen te werken met een andere onderneming (bijvoorbeeld: fusie), een wijziging van een dergelijk besluit, een besluit .....

Lees meer
04 augustus 2017|Abeln Advocaten

Heibel in de OR (vervolg)

 

Nee, in het land der ondernemingsraden is het niet altijd pais en vree. Zo was binnen de OR van een ambtelijke organisatie tussen twee OR-leden en de rest van de OR wrijving ontstaan. De twee OR-leden voelden zich zelfs zodanig tekortgedaan dat zij bij de directie officiële klachten indienden over het gedrag van drie specifieke OR-leden, waaronder de voorzitter.

Die klachten behelsden uitsluitend onvrede die bij de klagers leefde over de besluitvorming en het overleg in de .....

Lees meer
21 juni 2017|Jan Harmen Baljet

Heibel in de OR

  • KAN WERKGEVER ZELF BEPALEN DAT WERKNEMER OR-WERK MOET NEERLEGGEN?
  • HEIBEL IN DE OR: WAT ALS OR VAN RECALCITRANT OR-LID AFWIL?

 

Werkgever verbiedt werknemer OR-werk

De gemeente Amsterdam schorste een GGD-medewerker. Die zou zich hebben misdragen. Hij werd ervan verdacht een raadslid te hebben beïnvloed en zou ook op andere manieren niet integer hebben gehandeld. In afwachting van een onderzoek zette de gemeente Amsterdam hem met onmiddellijke ingang op non-actief. Dat betekende dat hij zijn werk niet kon verrichten. Maar daar .....

Lees meer
21 juni 2017|Jan Harmen Baljet

Beroepstermijn en koude kermis

Goed en informeel overleg tussen ondernemer en OR kan belangrijk zijn. Maar dat neemt niet weg dat het zeer onverstandig is om de formele bepalingen van de WOR uit het oog te verliezen. Wees als OR alert: let er altijd op dat u als OR uw adviesrecht niet verspeelt. Hoe dat kan gebeuren? Door te traag te reageren. Door niet tijdig advies te geven. Door af te zien van het geven van advies. Of door niet .....

Lees meer