Logo Abeln Advocaten

2017

13 september 2017|Jan Harmen Baljet

Andere ondernemer neemt besluit. Toch adviesrecht voor eigen ondernemingsraad.

Een ondernemingsraad heeft het recht om advies uit te brengen bij diverse voorgenomen besluiten van de ondernemer.

Daarbij gaat het onder meer om besluiten van de ondernemer om de zeggenschap over de onderneming over te dragen aan een andere onderneming (bijvoorbeeld: verkoop), besluiten van de ondernemer om zeggenschap te verkrijgen over een andere onderneming (bijvoorbeeld: aankoop), een besluit om blijvend samen te werken met een andere onderneming (bijvoorbeeld: fusie), een wijziging van een dergelijk besluit, een besluit .....

Lees meer
04 augustus 2017|Abeln Advocaten

Heibel in de OR (vervolg)

 

Nee, in het land der ondernemingsraden is het niet altijd pais en vree. Zo was binnen de OR van een ambtelijke organisatie tussen twee OR-leden en de rest van de OR wrijving ontstaan. De twee OR-leden voelden zich zelfs zodanig tekortgedaan dat zij bij de directie officiële klachten indienden over het gedrag van drie specifieke OR-leden, waaronder de voorzitter.

Die klachten behelsden uitsluitend onvrede die bij de klagers leefde over de besluitvorming en het overleg in de .....

Lees meer
21 juni 2017|Jan Harmen Baljet

Heibel in de OR

  • KAN WERKGEVER ZELF BEPALEN DAT WERKNEMER OR-WERK MOET NEERLEGGEN?
  • HEIBEL IN DE OR: WAT ALS OR VAN RECALCITRANT OR-LID AFWIL?

 

Werkgever verbiedt werknemer OR-werk

De gemeente Amsterdam schorste een GGD-medewerker. Die zou zich hebben misdragen. Hij werd ervan verdacht een raadslid te hebben beïnvloed en zou ook op andere manieren niet integer hebben gehandeld. In afwachting van een onderzoek zette de gemeente Amsterdam hem met onmiddellijke ingang op non-actief. Dat betekende dat hij zijn werk niet kon verrichten. Maar daar .....

Lees meer
21 juni 2017|Jan Harmen Baljet

Beroepstermijn en koude kermis

Goed en informeel overleg tussen ondernemer en OR kan belangrijk zijn. Maar dat neemt niet weg dat het zeer onverstandig is om de formele bepalingen van de WOR uit het oog te verliezen. Wees als OR alert: let er altijd op dat u als OR uw adviesrecht niet verspeelt. Hoe dat kan gebeuren? Door te traag te reageren. Door niet tijdig advies te geven. Door af te zien van het geven van advies. Of door niet .....

Lees meer