Logo Abeln Advocaten

Heibel in de OR

  • KAN WERKGEVER ZELF BEPALEN DAT WERKNEMER OR-WERK MOET NEERLEGGEN?
  • HEIBEL IN DE OR: WAT ALS OR VAN RECALCITRANT OR-LID AFWIL?

 

Werkgever verbiedt werknemer OR-werk

De gemeente Amsterdam schorste een GGD-medewerker. Die zou zich hebben misdragen. Hij werd ervan verdacht een raadslid te hebben beïnvloed en zou ook op andere manieren niet integer hebben gehandeld. In afwachting van een onderzoek zette de gemeente Amsterdam hem met onmiddellijke ingang op non-actief. Dat betekende dat hij zijn werk niet kon verrichten. Maar daar bleef het niet bij. De geschorste medewerker was ook OR-lid. De gemeente verbood hem om gedurende de schorsing zijn OR-werk te verrichten. Dit omdat volgens de gemeente zijn OR-werk en de gedragingen die hem werden verweten, teveel met elkaar verweven zouden zijn. De gemeente baseerde zich daarbij op een bepaling in de Amsterdamse ambtelijke rechtspositieregeling die dat mogelijk maakte.

De GGD-medewerker vocht de restrictie op zijn OR-werk aan. Aanvankelijk tevergeefs: zowel bezwarencommissie als rechtbank vonden de door de gemeente opgelegde beperking terecht. Pas nadat de GGD-medewerker hoger beroep had aangetekend, had hij succes.

Alleen rechter kan OR-lid van OR-werk uitsluiten

De centrale raad van beroep, die het hoger beroep behandelde, oordeelde als volgt: een werkgever mag een werknemer die zich misdraagt of van ernstige misdragingen verdenkt, schorsen. Maar dat betekent niet dat de werkgever het recht heeft om die werknemer, als hij OR-lid is, ook van zijn OR-werk uit te sluiten. Daarvoor bestaat een speciale wettelijke regel: artikel 13 van de wet op de ondernemingsraden.

Dat artikel bepaalt dat enkel en alleen de kantonrechter een OR-lid kan uitsluiten van OR-werkzaamheden. Het is ook de kantonrechter die in zo’n geval uitmaakt van welke werkzaamheden het OR-lid wordt uitgesloten. Dat kunnen in ernstige gevallen alle werkzaamheden zijn. En de rechter bepaalt hoe lang de uitsluiting duurt.

Uitsluiting van OR-werk door rechter van kan ook op verzoek van OR

De rechter neemt die beslissing uitsluitend op verzoek van de ondernemer of op verzoek van de ondernemingsraad.

Ernstige belemmering

Er zijn maar twee redenen waarop een dergelijk verzoek tot uitsluiting kan worden gebaseerd. De OR kan een verzoek tot uitsluiting indienen als een OR-lid het OR-werk ernstig belemmert. De ondernemer kan een verzoek tot uitsluiting indienen als een OR-lid het overleg tussen ondernemer en OR ernstig belemmert.

De gemeente Amsterdam was met haar rechtspositiereglement haar wettelijke boekje te buiten gegaan. De GGD-medewerker werd er dan misschien van verdacht iets op zijn kerfstok te hebben, maar het overleg ernstig belemmeren – want alleen dan is zo’n uitsluiting geoorloofd - deed hij niet.

Heibel binnen de OR

En dan een ruzie binnen een OR zelf. Geheel anders verging het een lid van de OR van de gemeente Eindhoven. Dat OR-lid had het volledig bij al zijn collega OR-leden verbruid. Hij hield zich niet aan afspraken, ging volledig zijn eigen gang en schond volgens de OR ook zijn geheimhoudingsplicht. Alle andere OR-leden hadden het vertrouwen in hem opgezegd. De OR diende daarna bij de kantonrechter een verzoek in om hem uit te sluiten van zijn OR-werk.

De rechter gaf de OR gelijk en wees het verzoek toe. Hij vond dat het OR-lid de OR ernstig in zijn werk belemmerde. De rechter sloot het OR-lid voor de rest van de OR-zittingsperiode uit van alle OR-werk.

Conclusie

Niet de werkgever maar de alleen rechter maakt uit of een OR-lid zijn werk kan blijven verrichten of niet. Dat past ook bij de onafhankelijke positie van de OR. Ook wanneer binnen de OR zelf ruzie ontstaat met een van de leden, is het de rechter die bepaalt of het betreffende OR-lid uitgesloten wordt van werkzaamheden.

Maar zo’n verzoek van werkgever of van OR wordt niet snel toegewezen. Rechters zijn er zeer terughoudend in. Een OR-lid moet het echt bont hebben gemaakt. Alleen als het OR-werk of het overleg tussen OR en werkgever door een OR-lid ernstig belemmerd wordt, grijpt de rechter in.

 

Jan Harmen Baljet

Volgende pagina