Logo Abeln Advocaten

Slapend dienstverband? Blijf wakker!

 

Om de transitievergoeding te ontlopen, vragen sommige werkgevers geen ontslag aan. Het dienstverband ‘slaapt door’. Maar een recente uitspraak van de hoogste Nederlandse rechter schudt de werkgevers ruw wakker.

Als een werkgever een werknemer na twee jaar ziekte wil ontslaan, heeft die werknemer recht op een transitievergoeding. Sommige werkgevers voelen er weinig voor om die te betalen. Ze hebben vaak al twee jaar loon betaald. Om de transitievergoeding te ontlopen, vragen ze geen ontslag aan. Loon betalen hoeft niet meer en een wettelijke verplichting om ontslag aan te vragen is er evenmin. Het dienstverband ‘slaapt door’. Maar een recente uitspraak van de hoogste Nederlandse rechter schudt de werkgevers ruw wakker.

 

De feiten

 

Een 56-jarige werknemer, sinds 1986 in dienst bij een Limburgse kalkzandsteenfabriek, krijgt ernstige rugklachten. Hij raakt volledig arbeidsongeschikt. Terugkeer in dezelfde of een aangepaste functie is onmogelijk. Na twee jaar ziekte, waarin zijn loon is doorbetaald, krijgt hij per januari 2018 een WIA-uitkering. De werknemer wil graag een transitievergoeding ontvangen. Daarvoor is een einde van de arbeidsovereenkomst nodig. Als hij zelf ontslag neemt, verspeelt hij de vergoeding. Daarom stelt hij zijn werkgever een paar keer voor zijn arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen en aan hem een transitievergoeding te betalen. De werkgever weigert mee te werken. Reden voor de werknemer naar de rechter in Roermond te stappen, om de medewerking van de werkgever af te dwingen.

 

De procedure

 

Heldere wetgeving over dit onderwerp ontbreekt. In vergelijkbare zaken hebben rechters soms gunstig voor de werkgever en een andere keer positief voor de werknemer geoordeeld. De rechter in Roermond vraagt daarom de Hoge Raad om een prejudiciële beslissing, een ‘bindend advies’ over hoe de wet moet worden uitgelegd.

Dit vindt de Hoge Raad: als een werknemer die langer dan twee jaar ziek is de werkgever voorstelt om zijn arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen en een transitievergoeding te betalen, moet je daar als goed werkgever in beginsel aan meewerken. Dat geldt helemaal als je bij het laten ‘doorslapen’ van die arbeidsovereenkomst geen enkel belang hebt. Een ander geval is het wanneer een werknemer een reële kans op herstel heeft: dan hoef je niet akkoord te gaan met zo’n voorstel.

Hoge Raad 8 november 2019 ECLI:NL:HR:2019: 1734

 

Commentaar:

 

Bijzonder is dat volgens de Hoge Raad een werkgever gedwongen kan worden mee te werken aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Terwijl de kern van het arbeidsrecht met alle ontslagbescherming juist is werkgevers te beletten hun werknemers te ontslaan. Voor de Hoge Raad gaf de doorslag dat werkgevers die werknemers na twee jaar arbeidsongeschiktheid ontslaan en aan hen een transitievergoeding betalen, die vergoeding gecompenseerd kunnen krijgen van het UWV. Dit kan door een nieuwe wet, die ingaat per 1 april 2020 en terugwerkt tot 1 juli 2015.

Volgt de vraag hoe hoog die transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid moet zijn. Net zo hoog als het bedrag dat de werkgever gecompenseerd krijgt van het UWV? Nee. Volgens de Hoge Raad is het de transitievergoeding waarop de werknemer recht heeft op het moment dat hij twee jaar arbeidsongeschikt is. Maar daar zit een addertje onder het gras: de nieuwe UWV-compensatie kan soms lager uitvallen.

Een werkgever hoeft pas in actie te komen, als de werknemer dat voorstelt. Helaas is de uitspraak van de Hoge Raad niet op alle punten even duidelijk. De praktijk moet uitwijzen hoe het verder gaat. Een ding staat vast: werkgevers kunnen voorstellen voor een transitievergoeding van werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn, niet meer klakkeloos negeren. Wakker blijven dus!

 

Dit artikel werd ook gepubliceerd in het decembernummer 2019 van FlexMarkt

 

 

 

 

 

 

Vorige pagina
Volgende pagina