Logo Abeln Advocaten
Machiel van der Woude

Machiel van der Woude

Machiel heeft veel ervaring op het gebied organisatie, bestuur en bemiddeling. Hij werkte gedurende lange tijd bij de overheid op het gebied van arbeidsvraagstukken. Op het terrein van arbeidsomstandigheden hield hij zich bezig met wet- en regelgeving. Wat betreft de gevolgen van asbestblootstelling richtte zijn aandacht zich op letselschaderecht en bemiddeling, laatstelijk als directeur van het Instituut Asbestslachtoffers, een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties, verzekeraars en overheid. Bij Abeln Advocaten richt hij zich in het bijzonder op bestuursrechtelijke vraagstukken. Tevens houdt Machiel zich bezig met problemen die samen kunnen hangen met parallelimport. 

 

Specialisatie

  •  Bestuursrechtelijke vraagstukken  
  •  Overheid en semi-publieke instellingen
  •  Bemiddeling en mediation
Telefoon: 06 515 45 490
Email: mw@abeln.nl