Logo Abeln Advocaten
Quintus Abeln

Quintus Abeln

In meer dan 40 jaar praktijkervaring is Quintus actief geweest op vrijwel alle gebieden van het recht, van incasso’s tot begeleiding van een beursgang. Het voordeel daarvan is dat hij zaken bekijkt met een helicopterview (hij heeft behalve civiel recht ook fiscaal recht gestudeerd), maar ook dat hij heel precies weet welke zaken hij wel moet doen en welke niet omdat hij inmiddels niet meer over de relevantie technische kennis beschikt. Maar hij weet wel de weg om een goed resultaat te bereiken of een probleem op te lossen. Hij houdt zich thans voornamelijk bezig met (internationale) contracten, ondernemingsrecht (overnames, participaties en aandeelhoudersgeschillen) en advisering over de opzet van cryptoactiviteiten. Zijn specialiteiten zijn daarnaast de juridische aspecten van handel buiten formele distributieketens (parallelhandel) en het voeren van procedures in civiele zaken.

Telefoon: 06 542 61 754
Email: qa@abeln.nl
Afbeelding vCardLInkedIn logo